مارلون براندو

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری
مارلون براندو
Marlon Brando 1948.jpg
ۋ دی اۊمائٱ مارلون براندو جوٙنیور
1924
ئوماھا، نئبئراسکا، ئمریکا
د دونیا رٱتن 2004
ڤئست ڤوٙد، کالیفورنیا، ئمریکا
دلیل د دونیا رٱتن
نارئسایی شامیاری
زایارٱۋندی ئمریکایی
کاٛسم نأماشتکار، کاردیارکون، کونئشتکار
سالیا کونشتکاری 1944–2004
هومسریا آنا کأشفی
(زأن حاسئن ۱۹۵۷–۱۹۵۹)
موڤیتا کاستانئدا
(زأن حاسئن ۱۹۶۰–۱۹۶۲)
تاریتا ئیپایا
(زأن حاسئن ۱۹۶۲–۱۹۷۲)
بچٱیا at least 16 (sources differ), including; Christian, Cheyenne and Stefano
[۱][۲]
دا بۊٱ Marlon Brando, Sr.
Dorothy Pennebaker
اٛمزا Marlon Brando signature.png
دیارگٱ
marlonbrando.com
یاداشتیا


سأرچئشمە[ڤیرایشت]

  1. "Marlon Brando." Forbes Life. Retrieved April 5, 2015.
  2. "Marlon Brando 17 children." whatever-8-13-2, August 13, 2014. Retrieved April 5, 2015.