ماجول:Location map/data/ولاتیا یک گرته امریکا

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

توضیحات این پودمان می‌تواند در ماجول:Location map/data/ولاتیا یک گرته امریکا/توضیحات قرار گیرد.

return {
	name = 'ولاتیا یک گرته امریکا',
	x = '50.0 + 124.03149777329222 * ((1.9694462586094064-($1 * pi / 180)) * sin(0.6010514667026994 * ($2 + 96) * pi / 180))',
	y = '50.0 + 1.6155950752393982 * 124.03149777329222 * ( 0.02613325650382181 - (1.3236744353715044 - (1.9694462586094064 - ($1 * pi / 180)) * cos(0.6010514667026994 * ($2 + 96) * pi / 180)))',
	image = 'Usa edcp location map.svg',
	image1 = 'Usa edcp relief location map.png'
}