مئریلأند

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری
State of Maryland
بئیرأق Maryland State seal of Maryland
Flag نئشوٙ
نوم موستأعار: "Old Line State", "Free State", "Little America"

شوعار: Fatti maschii, parole femine
(Manly Deeds, Womanly Words)

The Latin text encircling the seal:
Scuto bonæ voluntatis tuæ coronasti nos (With favor Wilt Thou Compass Us as with a Shield") Psalm 5:12
Map of the United States with Maryland highlighted
زوٙنا جاڤأنە None (English, de facto)
نوم خألکمأنی Marylander
مینجاڤأن Annapolis
گأپتئری شأر Baltimore
کألوٙن شأر Baltimore-Washington Metro Area
جاگأپی گیرینج42nd
جاگأپی کول 12,407 sq mi
(32,133 km2)
پأنا 101 miles (163 km)
دئرازا 249 miles (400 km)
دأرصأد ئو 21
پأنا ڤولات شئناسی 37° 53′ N to 39° 43′ N
دئرازا ڤولات شئناسی 75° 03′ W to 79° 29′ W
نوفوٙس گیرنج نوفوٙس19th
نوفوٙس کول 5,976,407 (2014 est)
 • تأپئستئ یی نوفوٙس 596/sq mi  (230/km2)
گیرینج تأپئستئ یی نوفوٙس5th
 • میوٙنە دأرآمأد ھأر حوٙنئڤار $73,538 (1st)
بئلأنگی
بأرزتئری جا Hoye-Crest
3,360 ft (1024 m)
میوٙنە 350 ft  (110 m)
پأستئری جا Atlantic Ocean
sea level
دئما ڤولاتچە بییئن Province of Maryland
ھومدئل بییئن ڤا یأکاگئری April 28, 1788 (7th)
فأرموٙندار Larry Hogan (R)
جانئشین فأرموٙندار Boyd Rutherford (R)
قوڤە موقأنأنە General Assembly
 • مأجلئس عالی Senate
 • مأجلئس ھاری House of Delegates
سئناتوریا Barbara Mikulski (D)
Ben Cardin (D)
مأجلئس نأمایأنە یا ئمریکا 7 Democrats, 1 Republican (list)
راساگە گاتی Eastern: UTC −5/−4
رازینە ئیزو 3166 US-MD
کوچئک بییە نوم MD,
دیارگە www.maryland.gov


مئریلأند یئ گئل د ڤولاتچە یا ئمریکا ە کئ ھا د شومال أفتوزأنوٙن ئی ڤولات و مینجاڤأن ئی ڤولاتچە شأر آناپولیسە.


سأرچئشمە[ڤیرایشت]