لوٙئیزیانا

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری
State of Louisiana
بئیرأق Louisiana State seal of Louisiana
Flag Seal
نوم موستأعار: Bayou State • Child of the Mississippi
Creole State • Pelican State (official)
Sportsman's Paradise • Sugar State, The Boot
شوعار: Union, Justice, Confidence
Map of the United States with Louisiana highlighted
زوٙنا جاڤأنە English, French
زوٙنا قئسە کئردئنی

As of 2007

نوم خألکمأنی Louisianian
مینجاڤأن Baton Rouge
گأپتئری شأر New Orleans
کألوٙن شأر Greater New Orleans
جاگأپی گیرینج31st
جاگأپی کول 51,843 sq mi
(135,382 km2)
پأنا 130 miles (210 km)
دئرازا 379 miles (610 km)
دأرصأد ئو 15
پأنا ڤولات شئناسی 28° 56′ N to 33° 01′ N
دئرازا ڤولات شئناسی 88° 49′ W to 94° 03′ W
نوفوٙس گیرنج نوفوٙس25th
نوفوٙس کول 4,649,676 (2014 est)
 • تأپئستئ یی نوفوٙس 105/sq mi  (40.5/km2)
گیرینج تأپئستئ یی نوفوٙس24th
بئلأنگی
بأرزتئری جا Driskill Mountain
535 ft (163 m)
میوٙنە 100 ft  (30 m)
پأستئری جا New Orleans
−8 ft (−2.5 m)
ھومدئل بییئن ڤا یأکاگئری April 30, 1812 (18th)
فأرموٙندار Bobby Jindal (R)
جانئشین فأرموٙندار Jay Dardenne (R)
قوڤە موقأنأنە State Legislature
 • مأجلئس عالی State Senate
 • مأجلئس ھاری House of Representatives
سئناتوریا David Vitter (R)
Bill Cassidy (R)
مأجلئس نأمایأنە یا ئمریکا 5 Republicans, 1 Democrat (list)
راساگە گاتی Central: UTC −6/−5
رازینە ئیزو 3166 US-LA
کوچئک بییە نوم LA, La.
دیارگە louisiana.gov

لوٙئیزیانا یئ گئل د ڤولاتچە یا ئمریکا ە کئ ھا د ھارگە أفتوزأنوٙن ئی ڤولات و مینجاڤأن ئی ڤولاتچە شأر باتون روژە.


سأرچئشمە[ڤیرایشت]