لوتفٱلی خان زند

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
لوتفٱلی خان زند
Shahanshah of Persia
Lion and Sun Emblem of Persia.svg
Lotf Ali Khan.jpg
Shah of Iran
10 May 1789 – 20 March 1794
دئماتریا Sayed Murad Khan
نئهاتریا Muhammad Khan Qajar (Qajar conquest)
ڤ دی اۊمائٱ د c. 1769
د دونیا رٱتٱ د 1794
سلسلٱ Zand dynasty
بۊٱ Jafar Khan
مٱسٱڤ Twelver Shia Islam

لوتفٱلی خان زند (ڤ دی اۊمائٱ د۱۱۴۸ – د دونیا رٱتٱ د ۱۱۷۳ ٱفتۉیی) آخری شا د شایا سلسله زند بی که مینجا سالیا ۱۱۶۸ تا ۱۱۷۳ افتویی (۱۲۰۳ تا ۱۲۰۹ مالکنون) سی شایی د ایران اوسنی وا همال قووین خوش آغا محمدخان قاجار جئن کرد و سرانجوم د وه شکست حرد و وا د دنیا رئتنش جانیا دودمان زند ئم بسه بی.

وه کر جعفرخان زند و نوه صادق خان زند برار ره وندیار پاتشایی زندیا کریمخان زند وکیل الرعایا بی.

نشویاری کردن لطفعلی خان زند[آلشتکاری]

لطفعلی خان د سال ۱۱۴۸ افتویی اوما وه دی. وه کر جعفر خان زند و نوه صادق خان زند، برار کریم خان زنده. گوتنه که لطفعلی خان اضاف د یه که قشن بیه، فره قووین، راستگو، درسگار و دلدارئم بیه. وه وا داسون نازارتری شمشیرزن افتوزنون نوم دیار بیه. لطفعلی خان زند فره خدا دوس بیه و د گاتی که آغا محمدخان قاجار د وه سژده بکه وه جواو ده که: مه فقط سی خدا سژده میکم.

خذمتکاریا لطفعلی خان زند د را سازیاری[آلشتکاری]

را حاکی[آلشتکاری]

ای جعده مینجا شیراز،بندر عباس و شیراز، بندر لنگه ره وندیاری بی.

تنگاب[آلشتکاری]

اوبن تنگاب که اول د گات ساسانیا ره وندیاری بیه بی. او وه د که فیروزآباد می رخت وه باریک او فارس.

راسکاری حافظیه و سعدیه[آلشتکاری]

ره وندیاری قور حافظ و سعدی د شیراز.

متل آهره کاری لطفعلی خان د ری وه ری خان قاجار[آلشتکاری]

لطفعلی خان نه د حال و باری که د جئن و دشمنیاش زخمیا گنی د بایی و تولش داشت بردن وه کرمان و لا خان قاجار. وه که فره خین د لشش رئته بی وا همو حال و بار ژارش د ری وه ری آقامحمدخان واستا، و د وه سلام نکرد و دش تعظیم نکرد. آقامحمد خان ئم سی یه دستور ده که اصطبل واداریاش ونه بی صورت بکن. اوسه د شو صو همو روز ونه دوارته اوردن تی خان قاجار، جوری که وه هوشی د لش ناشت و تشنه بی و ونه می کشین ری زمین. خان قاجار وا نیش حنه د وه گوت که: «ها لطفعلی خان! هنی ئم غرور داری؟» آخری شا زندیه که تر آزی سی قسه کردن ناشت سرش اورد وارو و دش سیلی کرد و وش گوت که: «مه د تو نمی ترسم ای خوجه بیچاره». ای کار وه خان قاجار نه فره عصوانی کرد و گوت که تیاش درارن.

د دنیا رٱتن[آلشتکاری]

Lotf Ali Khan Zand.jpg

آغامحمدخان لطفعلی خان نه وا خوش برد وه تیرو و نها یه که چن رو گوارد گوت که ونه بکشن. موئن که ونه وا تاسنین کشتنه. لش ونه د امامزاده زید د بازار دمادار تیرو اسبارد نه وه حاک. روتن تی قور وه قدقه بیه و تینا وا صلا نیسنی د سامونگه میراث رئزشتی و ولاتگردی بوئه.

لطفعلی خان د رئزشت خلکمنی[آلشتکاری]

عسگ مینیاتور د لطف علی خان، سده هژدئم زایشتی، موزه زایاره یی ایران

سی یه که لطفعلی خان خصوصیات خویی چی قشنی، نترس بیین، ناسازشکاری و آهره داری فره یی د خوش داشته و اوسه وا ای حال و بار وا گنی و دغلکاری و ناکومی د دنیا رئته لا خلک بی وه یه گل شخصیت افسانه یی.

غران[آلشتکاری]

غران نوم اسب نوم دیار لطفعلی خان بیه سی یه که رئنش سئ بیه، لون ای اسب دورگه ترکمن و عرو بیه. و د جئنیا فره یی وه جون لطفعلی خان نه نجات دئه بیه، ای چاربا نازار یه گل خط اسبئ رئن د تولش داشته که چی آساره بیه، چنی که موئن ای اسب فاصله کرمان تا بم نه د 24 ساعت گوارده، دس آخر که لطفعلی خان میهاست د جئن بگروسه دشمنیاش پایا ای اسبنه بورسن و اوسه اسب که مئفته د ری زونی. و نمی تونه شا نه نجات بیه.

لطفعلی خان و میرزا مهدی لشگرنیس[آلشتکاری]

میرزا مهدی لشگر نیس دما د شایی لطفعلی خان د دسگا بوئش کار می کرده و سی که جرمی کرده بی جعفر خان دستور دئه بی که گوشیاش بورن. وه د گاتی که جعفر خان ترور بی گوشیا سر بی جو ارباب دمایی خوش بوری. نها د برد لطفعلی خان ری وه ری قاتلیا بوئه ش، میرزا مهدی گوت که مه گوشیا بوئه ته نبرسمه و اوسه بی که حاج ابراهیم سی بخشایش وه مینجاکاری کرد. لطفعلی خان ئم ونه بخشی و حتی سی وه ئم یه گل کسم و خلعتی د ویر و باور گرت؛ ولی د روزی که قرار بی خلعت نه بئه وش وا تش بیاری داش، میرزا مهدی نه زنه زنه وون د تش و زه زیر قول خوش و سی یه بی که حاجی ابرائیم کلانتر د دسش آزرده خاطر بی و کینه ش د دل گرت.

حاج ابراهیم کلانتر[آلشتکاری]

گپ تری خطا لطفعلی خان اعتماد وه حاج ابرائیم کلانتر بی، ای پیا وه شا جوو خیانت کرد و دروازه شیراز نه د ریش بس و حونواده و زئن و بچه یا و داراییاش دو دسی اسبارد وه خان قاجار، حاج ابرائیم خان کلانتر فره نفوذ داشت و کس کاریا خوشه د جایا جور واجور ولات ایران چی اصفهان و تیرو نیائه بی وه سر کاریا مهم و سی جریان میرزا مهدی بی که بی وه هوم دنگ قاجاریا.

گوته یایی دباره لطفلی خان زند[آلشتکاری]

جنرال مایکس اینگیلیسی دباره لطفعلی خان چنی موئه: شهریار جوو زند... د دورو گوتن و وعده سر خرمن دئن فره بیزار بی و مرام جز راستی و پیاگری نبی و هیچ گاتی ریاکاری نمی کرد. سی یه بی که حونواده یا گپ د دور و باش اومائن کنار[۱]

گوتاریا هنی[آلشتکاری]

سرچشمٱ[آلشتکاری]

  • http://www.mahmoodkavir.com/persian/index.php?option=content&task=view&id=299