قوتر (هندسٱ)

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو


قوتر یا تراکونج چوٙأ:ڤ اْنڳلٛیسی د هندسٱ قٱل تۉرهؽلؽ ئٱ کاْ هٱر دۏ سر غاٛر موجاڤر یاٛ چٱن سیکی یا چٱن ڤٱجهی ناْ ڤ یٱک مؽرٱسنٱ . ڤ قوتر د غراتی ترامون مۉئٱن. (diameter)

چٱن سیکی[آلشتکاری]

د اۊچاْ کاْ قوتر رٱسؽا غاٛر موجاڤر ناْ ڤٱسل مؽکٱ، یاٛ ساْسیک نمؽ تونٱ قوتر داشتۊئٱ ۉ یاٛ چارسیک (چارسیک یا موستٱتیلٛ) دۏ قوتر دارٱ. کولٛ قوترؽا یاٛ چٱن سیکی کوژ مؽن ڤٱ هؽسن، ڤلی چٱن قوتر یاٛ چٱن سیکی کاڤ دٱر د ڤٱ قرار ماٛیرٱ. قوترؽا یاٛ n-سیکی (n ≥ ۳) کۊژ یا کاڤ د اؽ راڤتٱ ڤ دٱس مؽا:

یا


ماتریسؽا[آلشتکاری]

سرچشمٱ[آلشتکاری]