قئبرئس

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری
Flag of Cyprus.svg

قئبرئس یئ گئل ڤولاتە کئ ھا ھارگە أفتوزأنوٙن ھومپئیڤأند ئوروٙپا و پأتأختئش شأر نیکوٙزیا ە.

سأرچئشمە[ڤیرایشت]