قئبرئس

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری
Flag of Cyprus.svg

قئبرئس یئ گئل ڤولاتە کئ ھا ھارگە أفتوزأنوٙن ھومپئیڤأند ئوروٙپا و پأتأختئش شأر نیکوٙزیا ە.

سأرچئشمە[ڤیرایئشت]