فیدل کاسترو

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
فیدل کاسترو
Fidel Castro - MATS Terminal Washington 1959.jpg
17 ئمیݩ سٱکومرٱ ڤلات کۊبا
مٱشغۊل ڤ کار

2 دئسامر 1976 – 24 فڤریٱ 2008

نوخوس ڤٱزير خوش
جانشی راول کاسترو
نوئا د اوسڤالدو دورتیکۊس تورادو
دما د راول کاسترو
ٱڤلیݩ سٱردیڤونکار کوماٛتٱ مؽنجاون پارت کومونیست کۊبا
مٱشغۊل ڤ کار

24 جوٱن 1961 – 19 آڤریل 2011

جانشی راول کاسترو
نوئا د بلاس روخا کالدریو
دما د راول کاسترو
سٱردیڤونکار لیر ھومفکری ڤٱزیرؽا کۊبا
مٱشغۊل ڤ کار

2 دسامر 1976 – 24 فڤریٱ 2008

سٱرکومرٱ خوش
نوئا د خوش (چی نۏخوس ڤٱزیر)
دما د راول کاسترو
16 ئمیݩ نۏخوس ڤٱزیر کۊبا
مٱشغۊل ڤ کار

16 فڤریٱ 1959 – 2 دسامر 1976

سٱرکومرٱ مانوئل اوروتیا لئو
اوسڤالدو دورتیکۊس تورادو
نوئا د خوزاٛ میرو کاردونا
دما د خوش
ھٱفتمیݩ ۉ 23 ئمیݩ جۏمشت ڤلاتؽا غاٛر ڤابٱستٱ
مٱشغۊل ڤ کار

16 سپتامر 2006 – 24 فڤریٱ 2008

نوئا د ٱڤدلٛا ٱمٱد بٱداڤی
دما د راول کاسترو
مٱشغۊل ڤ کار

10 سپتامر 1979 – 6 مارس 1983

نوئا د جۊنیۊس ریچارد جایڤارداناٛ
دما د نیلام سانجیڤا ردی
دونسمٱنیا شٱخسی
ڤ دیر اومایئن فیدل آلخاندرو کاسترو روس
1926
بیران، آستوݩ اولگین، کۊبا
پارتی سؽاسی پارت اورتودوکس
(1946–1952)
جۏمشت 26 جۊییٱ
(1953–1965)
پارت کومونیست کۊبا
(1965–present)
هومسر میرتا دیاز بالارت (1948–55)
دالیا سوتو دلڤالاٛ(1980–تا ایساْ)
جاگٱ ایسجایی سانتیاگو دی کۊبا
جاگٱ آمۊختارکاری دونسمٱنیجا ھاڤانا
کسمداری ڤٱکیلٛ
امزا
*Presidential powers were transferred to Raúl Castro from July 31, 2006.

فیدل کاسترو ڤا نوم تٱموم فیدل آلخاندرو کاسترو روساْسپانیایی: Fidel Alejandro Castro Ruz)، (ڤ دی اومایٱ د ۲۱ ما گٱرمٱ ۱۳۰۵ ٱفتاویی ھومبراوؤٱر ڤا ۱۳ آگوست ۱۹۲۶ زایشتی) یاٛ سؽاسٱتکار ۉ ڤٱزع آلشتکار کۊباییٱ. ڤا ینٱ کاْ رٱدیارکوݩ ڤٱزع آلشت کۊبا هٱم بی، د سال ۱۹۵۹ تا ۱۹۷۶ ھٱم نۏخوس ڤٱزیر کۊبا ۉ نھاش د سال ۱۹۷۶ تا ۲۰۰۸ سٱرکومرٱ ڤلات کۊبا بیٱ.

سرچشمٱ[آلشتکاری]