فرانسیس یسیدرو اْجڤورس

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

فرانسیس یسیدرو اْجڤورس چوٙأ:ڤ اْنڳلٛیسی (ڤ دیر اومایٱ ۸ فڤریٱ ۱۸۴۵ - د دۏنیا رٱتٱ ۱۳ فڤریٱ ۱۹۲۶) د اومۊری دونؽا نوم دؽار بی.

اۊ د سال ۱۸۴۵ د ایرلٱند اوما ڤ دیر ٱ تٱئسیلٛات اْبتدایی ۉ موتڤٱستٱ ناْ د هونٱ ڤ پایان بورد ۉ دما ڤٱ ٱندوم کالج ترینیتی د دوبلین بی.

دما ڤٱ ڤ دانشگا آکسفورد رٱت ۉ د سال ۱۸۶۵ د اؽ دانشگا فارغ‌اْلتٱئسیلٛ بی. اۊ دما مودٱتؽ کار ڤکالٱت د لٱندٱن ۉ تٱدریس نیسموݩ اْنڳلٛیسی د کالج بدفورد، ڤ تٱدریس مٱنتق د کالج کینگز لٱندٱن پٱرداخت ۉ د اؽ کالج د سال ۱۸۸۵ ڤ درٱجٱ اوستادی رٱسی.

اْجڤورس د سال ۱۸۹۱ ڤ اوستادی کورسی اومۊری سؽاسی دانشگا آکسفورد دٱس پاٛدا کرد. اۊ د سال ۱۹۲۲ بازنشستٱ بی، ڤلی هٱمرا ڤا جان مینارد کینز ڤ اْدارٱ اْمۊر مٱجلٱ اومۊری اْدامٱ دٱ. اۊ د سال ۱۹۲۶ د سن ۸۱ سالگی د دۏنیا رٱت.

فٱعالٛیٱتؽا[آلشتکاری]

سرچشمٱ[آلشتکاری]