فانگ نگا

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری
Thailand Phang Nga locator map.svg

فانگ نا نوم یه گل د آستونیا ولات تایلند ه که مینجاونش شهر فانگ نا ئه.

سرچشمه[ڤیرایئشت]