فئلوریدا

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری
State of Florida
بئیرأق Florida State seal of Florida
بئیرأق نئشوٙ
نوم موستأعار: The Sunshine State
شوعار: In God We Trust
سوروٙ ڤولاتچە یی: "Florida, Where the Sawgrass Meets the Sky"
Map of the United States with Florida highlighted
زوٙنا جاڤأنە English
زوٙنا قئسە کئردئنی Predominantly English and Spanish
نوم خألکمأنی Floridian, Floridan
مینجاڤأن Tallahassee
گأپتئری شأر Jacksonville
کألوٙن شأر Miami metro area
جاگأپی گیرینج22nd
جاگأپی کول 65,755 sq mi
(170,304 km2)
پأنا 361 miles (582 km)
دئرازا 447 miles (721 km)
دأرصأد ئو 17.9
پأنا ڤولات شئناسی 24° 27' N to 31° 00' N
دئرازا ڤولات شئناسی 80° 02' W to 87° 38' W
نوفوٙس گیرنج نوفوٙس3rd
نوفوٙس کول 19,893,297 (2014 est)
 • تأپئستئ یی نوفوٙس 353.4/sq mi  (136.4/km2)
گیرینج تأپئستئ یی نوفوٙس8th
بئلأنگی
بأرزتئری جا Britton Hill
345 ft (105 m)
میوٙنە 100 ft  (30 m)
پأستئری جا Atlantic Ocean
sea level
دئما ڤولاتچە بییئن Florida Territory
ھومدئل بییئن ڤا یأکاگئری March 3, 1845 (27th)
فأرموٙندار Rick Scott (R)
جانئشین فأرموٙندار Carlos López-Cantera (R)
قوڤە موقأنأنە Florida Legislature
 • مأجلئس عالی Senate
 • مأجلئس ھاری House of Representatives
سئناتوریا Bill Nelson (D)
Marco Rubio (R)
مأجلئس نأمایأنە یا ئمریکا 17 Republicans, 10 Democrats (list)
راساگە گاتیs  
 • Peninsula and "Big Bend" region EST: UTC −5/−4
 • Panhandle west of the Apalachicola River CST: UTC −6/−5
رازینە ئیزو 3166 US-FL
کوچئک بییە نوم FL, Fla.

فئلوریدا یئ گئل د ڤولاتچە یا ئمریکا ە کئ ھا د ھارگە أفتوزأنوٙن ئی ڤولات و مینجاڤأن ئی ڤولاتچە شأر تالاھاسی یە.

سأرچئشمە[ڤیرایشت]