عٱقل

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

تمیس کاری}} عٱقل قوڤاٛ اْدراکیٱ کاْ ڤاش مۊئٱ ڤ تۏر خودآگاهانه مانؽا ناْ فٱمس، مٱنتق ڤ کار بورد، ڤاقعیٱتؽا‌ ناْ نؽا ڤ تاٛ یٱک یا راسی درۊیشوناْ فٱمس ۉ د ری اْتلاعاتؽ کاْ ڤجۊد دارٱ یا اْتلاعات جدید، باڤٱرؽا، شؽڤاتؽا یا نهادؽا اْشتمایی ناْ تٱغیر دٱ یا .

سرچشمٱ[آلشتکاری]