صئربئستان

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری
Flag of Serbia.svg

صئربئستان یئ گئل ڤولاتە کئ ھا ھارگە أفتوزأنوٙن ھومپئیڤأند ئوروٙپا و پاتأخت ئی ڤولات شأر بلگراد ە.


سأرچئشمە[ڤیرایشت]