شا رخ خان

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری

چوٙأ:جعوه دونسمنیا آئم شاه رخ خان یه گل هنرمن و بازیگر نوم دیار هئنیه.

سرچشمه[ڤیرایئشت]

ویکی پدیا اینگیلیسی