شامپانی آردن

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری
Champagne Ardenne flag.svg

شامپانی آردن نوم یه گل د راساگه یا ولات فرانسه ئه که مینجاونش شهر شالون ه.


سرچشمە[ڤیرایشت]