سیرالئون

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری
Flag of Sierra Leone.svg

سیرالئون یئ گئل ڤولاتە کئ ھا د أفتونئشین ھومپئیڤأند آفریقا. پاتأخت ئی ڤولات فئری تاڤن ە.

سأرچئشمە[ڤیرایشت]