سۊنگۊل اۊدن

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
سۊنگۊل اۊدن
Songül Öden.jpg
سۊنگۏل اۊدن د سال 2009
ڤ دیر اومایٱ سۊنگۊل اۊدن
1979
دیاربکر، تۏرکیٱ
کسم ناٛماشتکار
سالیٛا کنشتکاری 1993 –تا ایساٛ

سۊنگۊل اۊدن یاٛ نماشتکار زازا ئٱ کاْ د سال ۱۹۷۹ زارۊیی د شٱئر دیاربکر ڤلات تۏرکیٱ اوما ڤ دی ۉ نوئاش رٱت د شٱئر آنکارا ۉ گات بچٱ بیئنشاْ د اۏ شٱئر د سر گوڤارد و د آکادئمی تیارت تۏرکی آموختارکار بی.

کاٛسم ۉ کار[آلشتکاری]

سۊنگۊل د سال 1999 زارۊیی شورۊ کرد ڤ بازی د سریال تلٛڤیزیونی فرخوندٱ هانیملٱر، نوئا ڤ د پنج تا سریال تیلیۋیزیۊنی هٱنی د سال 2001 تا 2010 زارۊیی بازی کرد. ڤ د سال 2005 زارۊیی ڤا کیڤانچ تاتلیتۊغ د سریال گۊمۊش (نورقٱ) شورۊ کرد ڤ بازی کردن ۉ اۊساْ نزیک ڤ دۏ سال ای سریال تۊل کٱشس.

فیلم دؽارکونی[آلشتکاری]

  • Gümüş (سریال) (2005–2007) د نٱقش گۊمۊش
  • Sınır (فیلم کوچک) (2007) د نٱقش دیدیم
  • Acı Aşk (فیلم) (2009) د نٱقش آئیشٱ

سرچشمٱ[آلشتکاری]