سوٙڤازیلأند

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری
Flag of Swaziland.svg

سوٙڤازیلأند یئ گئل ڤولاتە کئ ھا د أفتونئشین ھومپئیڤأند آفریقا ، پاتأخت ئی ڤولات شأر لوٙبامبا ە.

سأرچئشمە[ڤیرایشت]