سوٙندا أفتوزأنوٙن

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
سوٙندا أفتوزأنوٙن
Nusa Tenggara Timur
East Nusa Tenggara
آستوٙن
Kupang lighthouse and anchorage.JPG
Official seal of سوٙندا أفتوزأنوٙن
نشوݩ
جاگه سوٙندا أفتوزأنوٙن د ڤولات أندونزی
جاگه سوٙندا أفتوزأنوٙن د ڤولات أندونزی
تیارگٱیا: 10°11′S 123°35′E / 10.183°S 123.583°E / -10.183; 123.583Coordinates: 10°11′S 123°35′E / 10.183°S 123.583°E / -10.183; 123.583
ڤولات  INA
مینجایی کوٙپانگ
دۉلت
 • فأرموٙندار Frans Lebu Raya
جاگٱپی
 • جاگٱپی کول
۴۷٬۸۷۶ km۲ (۱۸٬۴۸۵ sq mi)
بئلٱنگیکۊ موٙتیس
۷٬۹۶۳ m (۲۶٬۱۲۵ ft)
نوفۊس(۲۰۱۰)
 • نوفۊس کول ۴٬۶۷۹٬۳۱۶
 • تٱپسن نوفۊس
۹۸/km۲ (۲۵۰/sq mi)
راساگٱ گاتی CIT (یۊ تی‌ سی ۸+)
دیارگٱ www.nttprov.go.id

سوٙندا أفتوزأنوٙن نوم یئ گل د آستوٙنیا ڤولات أندونئزی یه کئ مینحاڤأنئش شأر کوٙپانگ ه. ئی آستوٙن ها د بأرجا أفتوزأنوٙن میناڤه سوٙندا أ کئ د ڤأر گئرته راساگه تیموٙر أفتوزأنوٙنه. جاگأپی ئی آستوٙن تأقریڤأن 48,718.1 کئلوٙمتر چارگوٙشه و نوفوٙس ئی آستوٙن د سال 2010 زایئشتی نئزیک ڤئ 4,683,827 کأس بیه کئ د ما جانڤیه سال 2014 زایئشتی نوفوٙس ئی آستوٙن رأسس ڤئ 5,070,746 کأس٬ شأر کوٙپانگ کئ مینجاڤأن ئی آستوٙنه ها د تیموٙر أفتونئشین. ئی آستوٙن پومصأد گل میناڤه گأپ و کوچئک داره٬ ئوسئ گأپتئری میناڤه یا ڤئنوٙنئن: فئلورئس٬ سوٙمبا و تیموٙر أفتونئشین. بأرجا أفتونئشین آستوٙن سوٙندا راساگه تیموٙر أفتونئشینه کئ د ڤولات أندونئزی جئگاأ و سی خوش صئلاداره٬ تینا د ئی آستوٙنه کئ کئلئ سیا کاتوٙلیک روٙمی فره کونشتکاره و دین خألک ئی آستوٙن بیشتر مأسییأ.


ڤیرگار[آلشتکاری]

نئها جاردیاری خودصئلادار بییئن ڤولات أندونئزی د سال 1945 زایئشتی٬ راساگه أفتونئشین ئی ڤولات أم گوت کئ مئ أم باس یئ گل آستوٙن جئگا سی خوم بام. ئی راساگه د موافئقأت نۉمه یی کئ د سال 1949 زایئشتی مینجا دولأتیا ڤولاتیا یأکاگئرته أندونئزی و هولأند ئمضا بی٬ بی ڤئ یئ گل د آستوٙنیا و راساگه یا ڤولات أندونئزی. د سال 1950 زایئشتی ڤولاتیا یأکاگئرته أندونئزی تأصمیم گئرئت کئ یکاگئری نه کأمتأر بأکه سی یه بی کئ٬ ئوسئ د سال 1958 زایئشتی د پایه قانوٙن شوماره 64/1958 ڤولات أندونئزی د میناڤه سوٙندا سئ گل آستوٙن ره ڤأندیاری بی ڤا نوٙمیا: بالی٬ سوٙندا أفتوزأنوٙن و سوٙندا أفتونئشین. آستوٙن سوٙندا أفتوزأنوٙن د ڤأر گئرته بأرجا أفتونئشین میناڤه تیموٙر٬ میناڤه یا فئلورئس٬ سوٙمبا و چأن گل میناڤه کوچئکه. ئی آستوٙن 12 گل زیربأرجا ڤاگئرد شأر کوٙپانگ داره. نئها ڤاجئگوٙ بییئن رئجیم سوٙهارتو د سال 1998 زایئشتی و تأسڤیب بییئن قانوٙن تازه سی خودصئلادار بییئن راساگه یی چئنی قانوٙنی بائث بی کئ دولأتیا راساگه یی د سأرتاسأر ڤولات أندونئزی فره زیات بان ئوسئ چن گل زیربأرجا هأنی د زیربأرجایا دئمایی کئ تا سال 1998 زیربأرجایا أصلی ئی آستوٙن بییئن ره ڤأندیاری بی چی ڤئنوٙ کئ د هار میان:

د سال 1999 زایئشتی زیربأرجا لئمباتا د زیربأرجا فئلورئس أفتوزأنوٙن جئگا بی. د سال 2002 زایئشتی روٙتئ و میناڤه یا داو د زیربأرجا کوٙپانگ جئگا بییئن و ڤا یأک زیربأرجا روٙتئ داو نه رأڤأندیاری کئردئن. د سال 2003 زایئشتی زیربأرجا مانگارای بی ڤئ دۊ بأر و زیربأرجا مانگارای أفتونئشین رأڤأندیاری بی. د سال 2007 زایئشتی چار گل زیربأرجا هأنی د آستوٙن سوٙندا أفتوزأنوٙن رأڤأندیاری بییئن کئ ڤئنوٙنئن: سوٙمبا مینجایی٬ سوٙمبا هارگه أفتونئشین٬ ناگئکئو و مانگارای أفتوزأنوٙن. د ما دئسامر سال 2012 زایئشتی زیربأرجا مالاکا د زیربأرجا آڤی رأڤأندیاری بی.

ڤولات شئناسی[آلشتکاری]

ئی آستوٙن د لا هارگه ها ری ڤئ ری جأهوٙن آڤ هئن و شومالئش می رئسه ڤئ دأریا فلورئس. آستوٙن سوٙندا أفتونئشین د لا أفتونئشین ئی آستوٙن٬ ئوسئ آستوٙن تیموٙر أفتوزأنوٙن و بأرجا هارگه مالوٙکوٙ هان د لا أفتوزأنوٙن ئی آستوٙن. ئی آستوٙن سأریأک 566 گل میناڤه داره٬ کئ گأپتئرینئشوٙ میناڤأیا فلورئس و سوٙمبا و بأرجا أفتونئشین تیموٙره٬ ئوسئ چأن گل د میناڤأیا کوچئکتئر ئی آستوٙن ڤئنوٙنئن: آدونارا٬ آلور٬ کومودو٬ مئنی پو٬ رای جوا٬ رینکا٬ میناڤه روٙتئ٬ ساڤوٙ٬ سئمائو و سوٙلوٙرئن.

بأرکونوٙن دیڤوٙنکاری[آلشتکاری]

ئی آستوٙن بیس و یئ گل زیربأرجا داره کئ تا سال 2013 زایئشتی ڤئنوٙ بییئنه.

نوٙم حال و بار
(د ڤأر گرته سالی کئ
رأڤأندیاری بیه)
راساگه جا
(km2)
نوفوٙس سال
2010
نوفوٙس سال
2014
مینجاڤأن
زیربأرجا آلور
(آلور آرچیپئلاگو)
UU 69/1958 ۲٬۸۶۴٫۶۰ ۱۹۰٬۰۲۶ ۲۰۵٬۷۲۴ کالاباهی
زیربأرجا فلورئس أفتوزأنوٙن
(فلورئس تیموٙر)
(د ڤأر گرته آدونارا و سوٙلوٙر)
UU 69/1958 ۱٬۸۱۳٫۲۰ ۲۳۲٬۶۰۵ ۲۵۱٬۸۲۰ لارانتوٙکا
زیربأرجا مانگارای أفتوزأنوٙن
(مانگارای تیموٙر)
UU 36/2007 ۲٬۶۴۲٫۹۳ ۲۵۲٬۷۴۴ ۲۷۳٬۶۲۳ بوٙروٙنگ
زیربأرجا ئندئ UU 69/1958 ۲٬۰۴۶٫۵۰ ۲۶۰٬۶۰۵ ۲۸۲٬۱۳۳ ئندئ
زیربأرجا لئمباتا
(لومبلئن)
UU 52/1999 ۱٬۲۶۶٫۰۰ ۱۱۷٬۸۲۹ ۱۲۷٬۵۶۳ لئڤولئبا
زیربأرجا مانگارای UU 69/1958 ۲٬۰۹۶٫۴۴ ۲۹۲٬۴۵۱ ۳۱۶٬۶۱۰ روٙتئنگ
زیربأرجا ناگئکئو UU 2/2007 ۱٬۴۱۶٫۹۶ ۱۳۰٬۱۲۰ ۱۴۰٬۸۶۹ ئمبای
زیربأرجا نئگادا UU 69/1958 ۱٬۶۴۵٫۸۸ ۱۴۲٬۳۹۳ ۱۵۴٬۱۵۶ باجاڤا
زیربأرجا سیکا UU 69/1958 ۱٬۷۳۱٫۹۰ ۳۰۰٬۳۲۸ ۳۲۵٬۱۳۷ ماومئرئ
زیربأرجا مانگارای أفتونئشین
(مانگارای بارات)
(د ڤأگرته کومودو و رینکا)
UU 8/2003 ۲٬۳۹۷٫۰۳ ۲۲۱٬۷۰۳ ۲۴۰٬۰۱۷ لابوان باجو
دأسه (فلورئس) شومالی ۱۹٬۹۲۱٫۴۴ ۲٬۱۴۰٬۸۰۴ ۲٬۳۱۷٬۶۵۲
زیربأرجا سوٙمبا مینجایی
(سوٙمبا تئنگا)
UU 3/2007 ۱٬۸۶۸٫۷۴ ۶۲٬۴۸۵ ۶۷٬۶۴۷ ڤای باکوٙل
زیربأرجا سوٙمبا أفتوزأنوٙن
(سوٙمبا تیموٙر)
UU 69/1958 ۷٬۰۰۰٫۵۰ ۲۲۷٬۷۳۲ ۲۴۶٬۵۴۴ ڤاین گاپوٙ
زیربأرجا سوٙمبا هارگه أفتونئشین
(سوٙمبا بارات دایا)
UU 16/2007 ۱٬۴۸۰٫۴۶ ۲۸۴٬۹۰۳ ۳۰۸٬۴۳۸ تامبولاکا
زیربأرجا سوٙمبا أفتونئشین
(سوٙمبا بارات)
UU 69/1958 ۲٬۱۸۳٫۱۸ ۱۱۱٬۹۹۳ ۱۲۰٬۱۶۲ ڤای کابوٙباک
دأسه (سوٙمبا)هارگه أفتونئشین ۱۲٬۵۳۲٫۸۸ ۶۸۷٬۱۱۳ ۷۴۲٬۷۹۱
کوٙپانگ شأر ۲۶٫۱۸ ۳۳۶٬۲۳۹ ۳۶۴٬۰۱۴ شأر کوٙپانگ
زیربأرجا بئلوٙ UU 69/1958 ۲٬۴۴۵٫۶۰ ۳۵۲٬۲۹۷ ۳۸۱٬۳۹۹ آتامبوا
زیربأرجا کوٙپانگ UU 69/1958 ۵٬۴۳۴٫۷۶ ۳۰۴٬۵۴۸ ۳۲۹٬۷۰۶ ئوئلماسی
زیربأرجا مالاکا 2012 د ڤأر گئرته
زیربأرجا بئلو
د ڤأر گرته
زیربأرجا بئلو
د ڤأر گرته
زیربأرجا بئلو
بئتون
زیربأرجا تیموٙر شومالی مینجایی
(تیموٙر تئنگا ئوتارا)
UU 69/1958 ۲٬۶۶۹٫۷۰ ۲۲۹٬۸۰۳ ۲۴۸٬۷۸۶ کئفامئنائو
زیربأرجا روٙتئ نادائو UU 9/2002 ۱٬۲۸۰٫۰۰ ۱۱۹٬۹۰۸ ۱۲۹٬۸۱۳ باآ
زیربأرجا سابوٙ رای جوا ئوکتوڤر.
2008
۴۶۰٫۵۴ ۷۲٬۹۶۰ ۷۸٬۹۸۷ ساڤوٙ أفتونئشین
زیربأرجا تیموٙر هارگه مینجایی
(تیموٙر تئگا سئلاتان)
UU 69/1958 ۳٬۹۴۷٫۰۰ ۴۴۱٬۱۵۵ ۴۷۷٬۵۹۸ سوٙئ
( دأسه تیموٙر ڤاگئرد تیموٙر هارگه أفتوزأنوٙن) ۱۶٬۲۶۴٫۷۸ ۱٬۸۵۶٬۹۱۰ ۲٬۰۱۰٬۳۰۳

ئوموٙری[آلشتکاری]

ئی آستوٙن یئ گل د آستوٙنیا ژار و فأقیر ڤولاتئ أندونئزیه.

سرچشمه[آلشتکاری]

چوٙأ:بخش بنی سیاسی ولات اندونزی