سامۊنجا پیکار سی آزادی کارگر

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
Organization of Struggle for the Emancipation of the Working Class
رٱدیارکون Alireza Sepasi-Ashtiani
رٱڤٱندیاری بیٱ د 1975
د یٱک تیچسئن 1983
سریٱک بیئن Some small Maoist groups and Marxist Mujahedin
چٱن دٱسٱ کاری People's Mujahedin of Iran
سریٱک بیٱ ڤا Communist Party of Iran
رۊزنامٱ Peykar
Membership  (1980–1982) Maximum 3,000 equipped with light weapons
ڤیر و باڤٱرکو Marxism–Leninism
Trotskyism
جاگٱ سیاسی Extreme-left

سامۊنجا پیکار سی آزادی کارگر نوم یاٛ گاٛل د سامۊنجایا ری ۋ ری کار رجیم پٱلٱۋی و کۊمرٱ ۋولات اٛسلامی ایران د سالیا دهٱ ۱۳۵۰ ٱفتۉدیار بیٱ. کوشتٱ بیاٛن بهرام آرام، روشن ۋیر جٱنیاری موجاهدین مارکسیست، د ایلبارما سال ۱۳۵۵، کارگاٛرایی فاٛرٱ گٱنی سی ای سامۊنجا داشت.

سرچشمٱ[ڤیرایشت]