سامۊنجا نٱرم ٱفزارؽا آزاد

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
سامۊنجا نٱرم ٱفزارؽا آزاد
Free Software Foundation logo and wordmark.svg
سٱر نوم FSF
شوعار نٱرم ٱفزار آزاد، کۊمٱلٱیٱکی آزاد
رٱڤٱندیٛاری 1985
جۊر 501(c)(3) سامۊنگٱ سۊدمٱشناس
هال ۉ بال هوقۊقی رٱڤٱندیاری بییٱ
دال آمۊختارکاری
نڤیسگٱ میٛنجایی بوستون، ماساچوست، ئمریکا
راساگٱserved
سٱر تا سٱر دۏنیا
ٱندوم بیئن
شٱخسی
سٱردیڤۊنکار
ریچارد اْستالمٱن
ڤابٱستاْیی مینجاڤٱن هوقۊق آزادی نٱرم ٱفزار
بۊجٱ
$1,136,393 د فڤریٱ 2014
کارمٱنیٛا
12
دیارگٱ www.fsf.org

سامۊنجا نٱرم ٱفزارؽا آزاداْنڳلٛیسی: Free Software Foundation) یاٛ سامۊنگٱ سۊدمٱشناس ٱ ک د ما اوکتوبر سال ۱۹۸۵ زایشتی ڤ دٱس ریچارد اْستالمٱن رٱڤٱندؽاری بییٱ تا هامیندار جۏنبش نٱرم ٱفزار آزاد ۉ خوسۊسٱن پروژٱ گنو بۊئٱ. د گات رٱڤٱندؽاری اؽ سامۊنجا تا مؽنجا دٱهٱ ۱۹۹۰ سٱرمایٱیا اؽ سامۊنجا بؽشتر سی ڤ کار گرتن بٱرنامٱ نیسیایی بییٱ ک نٱرم ٱفزارؽا آزاد ناْ مؽ نیسٱنناْ نٱ.

سرچشمٱ[آلشتکاری]

  • اْنڳلٛیسی ڤیکی پدیا