ساموٙنجا نأرم أفزاریا آزاد

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
ساموٙنجا نأرم أفزاریا آزاد
Free Software Foundation logo and wordmark.svg
سأر نوم FSF
شوعار نأرم أفزار آزاد، کوٙمألأیأکی آزاد
رأڤأندیاری 1985
جوٙر 501(c)(3) ساموٙنگە سوٙدمأشناس
حال و بال حوقوٙقی رأڤأندیاری بییە
دال آموختارکاری
نئڤیسگە مینجاڤأن بوستون، ماساچوسئت، ئمریکا
راساگەserved
سأر تا سأر دونیا
أندوم بییئن
شأخصی
سأردیڤوٙنکار
ریچارد ئستالمأن
ڤابئستئ یی مینجاڤأن حوقوٙق آزادی نأرم أفزار
بوٙجە
$1,136,393 د فئڤریە 2014
کأرمأنیا
12
دیارگە www.fsf.org

ساموٙنجا نأرم أفزاریا آزاد چوٙأ:ڤئ ئینگیلیسی یئ گئل ساموٙنگە سوٙدمأشناس ە کئ د ما ئوکتوبر سال ۱۹۸۵ زایئشتی ڤئ دأست ریچارد ئستالمأن رأڤأندیاری بییە تا حامیندار جومئشت نأرم أفزار آزاد و خوصوٙصأند پوروٙجە گئنو بوٙە. د گات رأڤأندیاری ئی ساموٙنجا تا مینجا دأھە ۱۹۹۰ سأرمایە یا ئی ساموٙنجا بییشتئر سی ڤئ کار گئرئتئن بأرنامە نیسیایی بییە کئ نأرم أفزاریا آزاد نە می نیسأنأنە.

سأرچئشمە[ڤیرایشت]

  • ئینگیلیسی ویکی‌پدیا