سامورا (آستوٙن)

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری
Bandera de Zamora.svg

سامورا نوم یئ گئل د آستوٙنیا ڤولات ئسپانیاە کئ مینجاڤأنئش شأر ساموراە و 250 گئل دئھئسوٙ دارە.

سأرچئشمە[ڤیرایشت]