سامورا (آستوٙن)

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری
Bandera de Zamora.svg

سامورا نوم یئ گئل د آستوٙنیا ڤولات ئسپانیاە کئ مینجاڤأنئش شأر ساموراە و 250 گئل دئھئسوٙ دارە.

سأرچئشمە[ڤیرایئشت]