سالامانکا (آستوٙن)

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری
Bandera de la provincia de Salamanca.svg

سالامانکا نوم یه گل د آستونیا ولات اسپانیا هئ که مینجاونش شهر سالامانکا هئ و 362 گله دهسو داره.

سرچشمه[ڤیرایئشت]