سازیاری

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

سازیاری یا تکنولوژی، یاٛ جۊر دونسمٱنیٱ کاْ د لٛا اؽ دونسمٱنی بٱشٱر تونسٱ ڤا ڤ کار گرتݩ ۉ ھومیاری گرتݩ د ٱڤزارؽا ۉ دونسمٱنیا هنی ۉ ڤیرؽ رۊشنایی بٱرٱسٱ داٛ راهٱت تر زهشت کردن.

سرچشمٱ[آلشتکاری]