سأنگاپوٙر

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری
Flag of Singapore.svg

سنگاپور ولاتیه که ها د هارگه افتوزنون آسیا. پاتخت وه سنگاپور ه.