زۊن لۏری

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
لۏری
لۏری luri
هٱچایٱ بیئنی د ایران،آستوٙن لورئسو، ئصفأهو، چارمال بأختیاری، کوگیلوٙیە ، کئرماشو ، ئیلام، هأمأدو، مأرکأزی، فارس، قأزڤین، بوٙشئر، خوٙزئسو
راساگٱ هارگە أفتونئشین ئیران
شومارٱ هٱچایٱکون بیست مئلیوٙن کأس  (ڤیرگار سیش نی)
هۊنڤادٱ زۊن
لزڤیا
مینجایی
بأختیاری
دوٙمئنی
لکی
مألئکی
کومزاری
سامۊنٱ نیسٱنن ألئفبا عأرأڤی لاتین
رٱڤشت جاڤٱنن
زۊن میزۊنکاری بیٱ دوٙنئسمأنگە زوٙن شئناسی دوٙنئسمأنیجا لورئسوٙ
رارینٱیا زۊن
ISO 639-3 Variously:
lrc – مینجایی
bqi – بأختیاری
luz – دوٙمئنی
sdh – مألئکی
zum – کومزاری
LurishLanguageMap.png
راساگه یایی که هچایه وریا لوری هان د اوچه.

زوٙن لۊری یأکی د زونیا ئیرونیە کئ ئیسجایا أفتونئشین ڤئلاتئ ئیرو ڤئش قئسە میکأن و نئزیک ۲۰ مئلیوٙن کأس هأچایە ڤأر دارە. ئی زو د لئشک زونیا أفتونئشین ئیرونیە و د ڤئلاتیا ئیرو , عأراق , عومان ھأچایە میکأن، ئی زو جوز چأن گئله کئتۉ دئمادار کئ د دئماتئر دأرتیچ بیینە آرئنگ جادیاری نارە و بیشتئر گوتئنی بییە تا نئسأنئنی.

Map of Luri-inhabited provinces of Iran, according to a poll in 2010

ڤیرگارچٱ[ڤیرایشت]

لئزڤیا[ڤیرایشت]

سرچشمٱ[ڤیرایشت]