زۊن لۏری

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
لۏری
لۏری luri
هٱچایٱ بیئنی د ایران،آستۊن لورسۊ، اصفهان، چارمال بختیاری، کوهگیلیۊیٱ ، کرماشۊ ، ایلام، هٱمٱدۊ، مرکزی، فارس، قٱزڤین، بۊشر، خۊزسۊ
راساگٱ هارگٱ ٱفتۉنشین ایران، ٱفتۉزٱنۊن و هارگٱ ٱفتۉزٱنۊن ڤولات عراق
شومارٱ هٱچایٱکون بیست ملیۊن کٱس  (ڤیرگار سیش نی)
هۊنڤادٱ زۊن
لزڤیا
مینجایی
بختیاری
دۊمنی
لکی
ملکی
کومزاری
سامۊنٱ نیسٱنن ٱلفبا ٱرٱڤی لاتین
رٱڤشت جاڤٱنن
زۊن میزۊنکاری بیٱ دۊنسمٱنگٱ زۊن شناسی دۊنسمٱنیجا لورسۊ
رارینٱیا زۊن
ISO 639-3 Variously:
lrc – مینجایی
bqi – بختیاری
luz – دۊمنی
sdh – ملکی
lki – لکی
LurishLanguageMap.png
راساگٱیایی که هٱچایٱکاریا لۏری هان اۊچاٛ.

زۊن لۊری یٱکی د زۊنا ایرانیٱ کاٛ ایسجایا ٱفتۉنشین ڤولات ایران ڤاش قسٱ میکٱن و نزیک ۲۰ ملیۊن کٱس هٱچایٱ کار دارٱ. ای زۊن د لشک زۊنا ٱفتۉنشین ایرانیٱ و د ڤولاتیا ایران، عراق، عومان هٱچایٱ میکٱن، ای زۊن جوز چٱن گئل کتۉ دئمادار کاٛ د دئماتر دٱرتیج بینٱ آرنگ جادیاری نارٱ و بیشتر گوتنی بیٱ تا نیسٱننی.

Map of Luri-inhabited provinces of Iran, according to a poll in 2010

ڤیرگارچٱ[ڤیرایشت]

لزڤیا[ڤیرایشت]

سرچشمٱ[ڤیرایشت]