زۊن رومانیایی

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رومانیایی
română
هٱچایٱ بیئنی د

دوبیشتر نفوس:

 Romania
 Republic of Moldova
زون اقلیت:
 آلبانی
 Bulgaria
 Croatia
 Greece
 Hungary
 Italy
 Kazakhstan
 Macedonia
 Russia
 Serbia
 Spain
 Ukraine
زۊن مال د باریا:
هومبٱستیا شومالی و هارگٱ آمریکا
اورۊپا ٱفتۉنشین و اورۊپا هارگٱ
 Australia
 Canada
 USA
 Israel
 Germany

 New Zealand
راساگٱ هارگٱ ٱفتۉزٱنۊن، مینجا و ٱفتۉزٱنۊن اورۊپا
شومارٱ هٱچایٱکون

زۊن اول: ۲۴ ملیۊن کٱس

زۊن دویوم: ۴ ملیۊن کٱس  (ڤیرگار سیش نی)
هۊنڤادٱ زۊن
سامۊنٱ نیسٱنن ٱلفبا لاتین
رٱڤشت جاڤٱنن
زۊن میزۊنکاری بیٱ Academia Română
رارینٱیا زۊن
ISO 639-3 Variously:
ro – رومانیایی
rom – رومانیایی
ron – رومانیایی
Map Roumanophone World.png
راساگٱیایی کاٛ هٱچایٱکاریا رومانیایی هان د اۊچاٛ.

زۊن رومانیایی (د رومانیایی: limba română، گوتن: لیمبا رومناٛ) یاٛ گئل زۊن رۊمی ٱ کاٛ نزیک ڤ ۲۴ تا ۲۸ ملیۊن هٱچایٱکار دارٱ کاٛ د ٱسل هان د ڤولاتیا رومانی و مۊلداڤی . رومانیایی زۊن جاڤٱنٱ رومانی، مۊلداڤی و هٱنی آستۊن خودسلادار ڤیوڤودینا د ڤولات سربستان ٱ.

سرچشمٱ[ڤیرایشت]