زۈن لاتين

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
لاتین
lingua Latina
هٱچایٱ بیئنی د کوٙمأرە ڤولات روٙم, ئمپئراتوٙری روٙم, سأدە یا مینجایی و سأدە یا تازە, شایی أرمئنی کیلیکیە (ڤا داسوٙن زوٙن فئرانکا) ڤاتیکان
راساگٱ هارگه افتونشین اوروپا
شومارٱ هٱچایٱکون نادیار  (ڤیرگار سیش نی)
هۊنڤادٱ زۊن
سامۊنٱ نیسٱنن لاتين
رٱڤشت جاڤٱنن
زۊن میزۊنکاری بیٱ دوٙنئسمأنگە زوٙن شئناسی دوٙنئسمأنیجا روم
رارینٱیا زۊن
ISO 639-3
Roman Empire map.svg
راساگە یایی کئ ھأچایە ڤأریا زوٙن لاتین ئوٙچئ بیینە.
دئمادارتئری بأرد نیسئسە دیار بییە د زوٙن لاتین

زوٙن لاتین یئ گئل زوٙن د حوٙنئڤادە زوٙنا ئیتالیکە و چی بیشتئر زوٙنا ئوروٙپایی یئ گئل د لئشکیا د حونواده زوٙنا ئیتالیکە و چی بیشتئر زوٙنا ھئن و ئوروٙپایی یە .[۱]ئی زوٙن د روٙزگاری یئ گئلد بأرجایا مینجاڤأن ئوروٙپا فئرە ھأچایە ڤأر داشدە. ئی زوٙن زوٙن جاڤأنە ئمپئراتوٙری روٙم بییە.

سأرچئشمە[ڤیرایشت]

  1. Sandys, John Edwin (1910). A companion to Latin studies. Chicago: University of Chicago Press. pp. 811–812.