زڤون لٛۏری

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
لۏری
لۏری luri
هٱچایٱ بیئنی د ایران،آستۊن لورسۊ، اصفهان، چارمال بختیاری، کوهگیلیۊیٱ ، کرماشۊ ، ایلام، هٱمٱدۊ، مرکزی، فارس، قٱزڤین، بۊشر، خۊزسۊ
راساگٱ هارگٱ ٱفتۉنشین ایران، ٱفتۉزٱنۊن و هارگٱ ٱفتۉزٱنۊن ڤولات عراق
شومارٱ هٱچایٱکوݩ بیست ملیۊن کٱس  (ڤیرگار سیش نی)
هونڤادٱ زڤون
لزڤیٛا
مینجایی
بختیاری
دۊمنی
لکی
ملکی
کومزاری
سامونٱ نیسٱنن ٱلفبا ٱرٱڤی لاتین
رٱڤشت جاڤٱنن
زڤون میزونکاری بیٱ دۊنسمٱنگٱ زۊن شناسی دۊنسمٱنیجا لورسۊ
رارینٱیا زڤون
ISO 639-3 Variously:
lrc – مینجایی
bqi – بختیاری
luz – دۊمنی
sdh – ملکی
lki – لکی
LurishLanguageMap.png
راساگٱیایی که هٱچایٱکاریا لۏری هان اۊچاٛ.

زڤون لٛۏری یٱکؽ د زڤونا اؽرونیٱ کاْ ایسجایا ٱفتاونشین ڤلات اؽروݩ ڤاش قسٱ مؽکٱن ڤ نزیک ۲۰ ملٛوݩ کٱس هٱچایٱ کار دارٱ. اؽ زڤون د لشک زڤونا ٱفتاونشین اؽرونیٱ ۉ د ڤلٛاتیا اؽروݩ، ئاْراق،اومان هٱچایٱ مؽکٱن، اؽ زڤون جۏز چٱن گلٛ کتاو دمادار کاْ د دماتر دٱرتیج بینٱ آرنگ جادیاری نارٱ ۉ بؽشتر گوتنی بیٱ تا نیسٱننی.

Map of Luri-inhabited provinces of Iran, according to a poll in 2010.PNG

سرچشمٱ[آلشتکاری]