زڤون لٛۏری

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
لٛۏری
لٛۏری luri
هٱچایٱ بیئنی د اؽروݩ،آستوݩ لٛۏرسوݩ، اْسفاهوݩ، چارمال بٱختؽاری، کوهگیلٛۊیٱ ، کرماشوݩ ، ایلٛام، هٱمدوݩ، مٱرکٱزی، فارس، قٱزڤین، بۊشؽر، خۊزسوݩ
راساگٱ هارگٱ ٱفتاونشیݩ اؽروݩ، ٱفتاوزنوݩ ۉ هارگٱ ٱفتاوزنوݩ ڤلات عراق
شومارٱ هٱچایٱکوݩ بیس مئلٛوݩ کٱس  (ڤیرگار سیش نی)
هونڤادٱ زڤون
لزڤیٛا
مؽنجایی
بٱختؽاری
دومنی
لٛٱکی
مٱلکی
کومزاری
سامونٱ نیسٱنن ٱلاٛفبا عرۉیی لٛاتین
رٱڤشت جاڤٱنن
زڤون میزونکاری بیٱ دونسمٱنگٱ زڤون شنوسی دونسمٱنیجا لٛۏرسوݩ
رارینٱیا زڤون
ISO 639-3 Variously:
lrc – مؽنجایی
bqi – بٱختؽاری
luz – دومنی
sdh – مٱلکی
lki – لٛٱکی
LurishLanguageMap.png
راساگٱیایی کاْ هٱچایٱکارؽا لٛۏری هان اۊچاْ.

زڤون لٛۏری یٱکؽ د زڤونؽا اؽرونیٱ کاْ ایسجایا ٱفتاونشیݩ ڤلات اؽروݩ ڤاش قسٱ مؽکٱن ۉ نزیک ۲۰ مئلٛوݩ کٱس هٱچایٱ کار دارٱ. اؽ زڤون د لٛٱشک زڤونؽا ٱفتاونشݩ اؽرونیٱ ۉ د ڤلٛاتؽا اؽروݩ، عراق،اومان هٱچایٱ مؽکٱن، اؽ زڤون جۏز چٱن تا کتاو دمادار کاْ د دماتر دٱرتیج بینٱ آرٱنڳ جادیارؽ نارٱ ۉ بؽشتر گوتنی بیٱ تا نیسٱننی.

Map of Luri-inhabited provinces of Iran, according to a poll in 2010.PNG

سرچشمٱ[آلشتکاری]