زوٙن تورکی آذأری

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری
تورکی آذأری

Azərbaycan dili (ھل نئڤئشت لاتین)

تورکجه (ھیل نئڤئشت عأرأڤی)
آذری، ترکی آذری
گوتە بییئن azærbajdʒan dili
ھأچایە بییئنی د ئیران، آذأربایئجان، تورکیە، أرمأنئستان، گورجئستان، روٙسیە، أفغانئستان، عأراق، قزاقستان،تورکأمانئستان، سوٙریە[۱]
لون آذأری
شومارە ھأچایە ڤأر ۲۴ - ۳۵ مئلیوٙن  (ڤیرگار سیش نی)
حوٙنئڤادە زوٙن
تورکی
  • ئوغوٙز
    • ئوغوٙز أفتونئشین
      • تورکی آذأری
ساموٙنە نیسأنئن لاتین و سیریلیک د کوٙمأرە ڤولات آذأربایئجان و روٙسیە، عأرأڤی د ئیران.
ڕأڤئشت جاڤأنئ یی
زوٙن جاڤە نە د

 Azerbaijan

 Russia - یئ گئل د زوٙنا جاڤأنە ڤولات داغئستان.
زوٙن میزوٙنکاری بییە بی میزوٙنکاری جاڤأنئ یی
رارینە یا زوٙن
ISO 639-1 az
ISO 639-2 aze
ISO 639-3 azeMacrolanguage
Individual codes:
azj – تورکی آذأری شومالی
azb – تورکی آذأری ھارگە
Linguasphere أندومی د 44-AAB-a

تورکی آذأری یئ گئل د لئشگیا زوٙنیا تورکی ئوغوٙزە.

سأرچئشمە[ڤیرایشت]

  1. Ethnologue