زون مجاری

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

چوٙأ:Rtl زون مَجاری زونی هئ د حونواده زونیا فین اوگری و لشک زونیا اوگری و وا زونیا مینجاون هوم بست زونیا فین اوگری ارتواطی ناره.وا ای زون د مجارستان و -از سمت اقلیتیا مجار-د هفت‌ ولات هوم سا مجارستان قسه بوئه.

زون مجاری د جاگه هوبئری د مینجا دسه کؤچکی د زونیا اوروپا که د حونواده زونیا هئن اوروپایی نیئن هماره سی زون شناسیا ور تیه گر بیه.

ای زون ۱۳میلیون قسه کن داره که ۹٫۵ تا ۱۰میلیون‌ شو هان د مجارستان ایسنی. نزیک وه دو میلیون نفر د وه نو هان د ولاتیایی که تا دماجئن جهانی اول د شائی مجارستان بیئن. گپتری بخش از این گروه با ۱٫۴میلیون‌تن جمعیت در کنونی می‌زیند. همچنین در کشورهای اسلواکی، کرواسی، صربستان، اوکراین،رومانی، اتریش اتریش و اسلوونی نیز مجاری‌زبانان می‌زیند. از این گذشته نزدیک به یک‌میلیون مجاری‌زبان هم در سراسر جهان پراکنده‌اند.

دسه بنی و ویرگارچه[آلشتکاری]

زبان مجاری آغازین را از ۱۰۰۰ (دما زایشت) می‌دانند. در آن هنگام مجاری از زونیا اوب-اوگری جداگردید.

مجاری زبانی‌است اوگری که در زیرگروه زبان‌های فین‌واوگری جای‌میگیرد و آن هم شاخه‌ای از خانواده زونیا اورالی است. در دهه ۱۶۷۰ بود که پیوند میان زبان‌های اوگری و فینی مورد توجه قرارگرفت. در سده‌یا ۱۸ و ۱۹ زایشتی دسته‌بندی زبان مجاری از نظر سیاسی بسیار بحث‌انگیز بود. اما امروزه خانواده زونیا اورالی مانند خانواده‌های زونیا هئن و اوروپایی و زونیا استرانزیایی یک دسه زونی شناخته‌شده و تثبیت‌شده‌است.

پیون دنگی[آلشتکاری]

مجاری فنلاندی استونیایی مئنی
fa puu puu دار
fél pelätä pelgama ترسسن
fészek pesä pesa لونه
 • [k] د مجاری هومبراور وا [k] د فنلاندی و استونیایی نها د واج ون نهایی هئ:
مجاری فنلاندی استونیایی مئنی
könny kyynel küünistama ارس
kéz käsi käsi دس، بائی
kivi kivi برد
 • [h] مجاری هومبراور وا [k] د فنلاندی و استونیایی نها د واج ون دمایی هئ:
مجاری فنلاندی استونیایی مئنی
hal kala kala مائی
ház kota koda حونه (مجاری)، لیزگه (فنلاندی و استونیایی)
húgy kusi kusi میزسسن
 • [t] د مجاری هومبراور هئ وا [t] د اول کلیمه د فنلاندی و استونیایی:
مجاری فنلاندی استونیایی مئنی
tél talvi talv زمسو
tud tuntea teadma، tundma دونسن
tavasz touko teki (گرفته‌شده از 'tekkima') باهار
 • د مینجا کلیمه یا [z]ی مجاری وه [t] د فنلاندی و [d] یا [t] د استونیایی هوم براور بوئه:
مجاری فنلاندی استونیایی مئنی
ház kota koda حونه (مجاری)، لیزگه (فنلاندی)
kéz käsi : käte- käsi : käte- دس، بائی
fazék pata pada تغار

الفبا[آلشتکاری]

Specialkeys hungarian keyboard.jpg
A Á B C Cs D Dz Dzs E É F
G Gy H I Í J K L Ly M N
Ny O Ó Ö Ő P (Q) R S Sz T
Ty U Ú Ü Ű V (W) (X) (Y) Z Zs

حرف‌های درون دوکمان تنها برای واژگان بیگانه کاربرد دارند.

نمونه‌ یا زون[آلشتکاری]

 • Jó napot (:یو ناپُت) :روز خش
 • Viszlát (ویسلات):خدا وادیارت(نیمه‌رسمی)
 • Elnézést! (النیزیشت) :بوخشه!
 • Köszönöm (کؤسؤنؤم) :منمون
 • Mennyi? (مِن‌نی) :چنی؟
 • Igen :هری
 • Nem :نه
 • Nem értem (نِم ایرتِم) :نونم
 • víz (ویز) :او
 • bor :پاله
 • sör (شؤر): اوجو
 • tea (ته‌آ):چایی
 • tej (تِی):شیر(حردنی)
 • Szeretlek (سِرِتلِک): میهامت.

سرچشمه[آلشتکاری]

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Hungarian_language&oldid=485130288