زون رومانیایی

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رومانیایی
română
هٱچایٱ بیئنی د

دوبیشتر نفوس:

 Romania
 Republic of Moldova
زون اقلیت:
 آلبانی
 Bulgaria
 Croatia
 Greece
 Hungary
 Italy
 Kazakhstan
 Macedonia
 Russia
 Serbia
 Spain
 Ukraine
زون مال د باریا:
هوم بستیا شمالی و هارگه امریکا
اوروپا افتونشین و اوروپا هارگه
 Australia
 Canada
 USA
 Israel
 Germany

 New Zealand
راساگٱ هارگه افتوزنون, مینجاون و افتوزنون اوروپا
شومارٱ هٱچایٱکون

زون اول: ۲۴ ملیون کس

زون دوئم: ۴ ملیون کس  (ڤیرگار سیش نی)
هۊنڤادٱ زۊن
سامۊنٱ نیسٱنن الفبا لاتین
رٱڤشت جاڤٱنن
زۊن میزۊنکاری بیٱ Academia Română
رارینٱیا زۊن
ISO 639-3 Variously:
ro – رومانیایی
rom – رومانیایی
ron – رومانیایی
Map Roumanophone World.png
راساگه یایی که هچایه وریا رومانیایی هان د اوچه.

زون رومانیایی (وه رومانیایی: limba română، گوتن: لیمبا رُمنه) یه گل زون رومی یه که نزیک وه ۲۴ تا ۲۸ ملیون هچایه ور داره که د اصل هان د ولاتیا رومانی و مولداوی . رومانیایی زون جاونه رومانی، مولداوی و هنی آستون خودصلادار وویوودینا د ولات صربستان ه.

سأرچئشمأ[ڤیرایشت]