زون تالشی

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری

تالشی نوم یه گل د زونا ایرانی شمال افتونشین ئه.

زون[ڤیرایئشت]

تالشی مینجایی[ڤیرایئشت]

زون تالشی د تالش گشتاسبی[ڤیرایئشت]

جئن من بیئن[ڤیرایئشت]

سرچشمه[ڤیرایئشت]

  • بر پایهٔ کتاب: تالشان (از دوره صفویه تا پایان جنگ دوم ایران و روس) نوشته حسین احمدی، مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی، تهران ۱۳۸۰.