زون آلمانی

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری

زون آلمانی یکی ز زونا هئن و اوروپایی هئ که د حونواده جرمانک د حساو میا و انگلیسی و زونیا راساگه اسکاندیناوی وا ای زون فامیل هئن

ڤیرگارچە[ڤیرایشت]

ولاتشناسی زون آلمانی[ڤیرایشت]

دستور زون[ڤیرایشت]

آلمانی مئن دنیا[ڤیرایشت]

نسیمون[ڤیرایشت]

مئن اینترنت[ڤیرایشت]

سرچشمه[ڤیرایشت]