زن

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری
زن
Woman Montage (1).jpg
کشیاری سنتی د زن ایرانی د هشت‌ بهشت، اصفهان، سدهٔ ۱۷ زایشتی
نماد سیاره ناهید و ونوس خدایا رومی، همچنی ای نشو چی نشودیاری سی «زن» وه کار گرته بوئه.

وه آئم مایینه یا مؤنث زن موئن. کلیمهدختر معمولند سی مایینه یا جوو یا جائل وه کار گرته بوئه و اوسه د ری وه ری وه، کلیمهزن یا خانم (داسون محترمانه تر) سی مایینه یا بالغ وه کار گرته بوئه.

ریشه‌شناسی[ڤیرایئشت]

کلیمه زن د زون پهلوی ژن، د اوستا و هئنی دماترجنی[۱] و د اینگیلیسی دمادار wifman هومبراور «آئم مایینه» بیه(د ری وه ریwerman که هومبراور آئم نرینه بیه) د او گات Man و mann مئنی خومثا داشته و فقط هومبراور آئم بیه.

سرچشمأ[ڤیرایئشت]

  1. نومچیانومه دهخدا