رۊزنومٱ نڤیس

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
J.

رۊزنومٱ نڤیس هومبراوٱر ڤا Journalist رۊزنومٱ نڤیس کٱسؽٱ کاْ ڤا تکیٱ کرداْ ڤ زۉق ۉ استعداد خوش،ۉ نها د سٱر گواردن گاتؽا آمۊزشی کسمداری ۉ هٱمچنیݩ ڤا ساٛیلٛ ڤ یٱ کاْ مٱسۊلیٱت اْشتمویی کاْ اؽ کسم مؽنؽٱ ڤ گوردٱش، ڤٱزیفاٛ گرتن، آمادٱ کردن، جٱم کردن ۉ سامونکاری ٱخبار ۉ بوردنشو ڤ ڤارٱسگٱریا (مٱتبۊعات، رادیو، تلٛیڤرزوݩۉ خڤٱرنڤیسی) ڤ ملٛ دارٱ.

سرچشمٱ[آلشتکاری]