رومانی

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری
Flag of Romania.svg

رومانی یئ گئل ڤولاتە کئ ھا د أفتوزأنوٙن ھومپئیڤأند ئوروٙپا و پاتأخت ئی ڤولات شأر بوخارئست ە.

سأرچئشمە[ڤیرایشت]