روزا لۊکزامبورگ

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
روزا لۊکزامبورگ
Rosa Luxemburg colorized photo.jpg
ڤ دیر اومایٱ 5 مارس 1871
زاموشک، پاتشایی لهستان، اْمپراتۊری رۊسیٱ
د دۏنیا رٱتن 1919
برلٛین، آلمان
شٱئرڤٱندی آلمانی
آلما ماتر دونسمٱنیجا زۊریخ
پارتی سؽاسی
پارتی پرولتاریا
(1882-1886)
پارتی مٱردم کؽخایی سۊسیالیست پاتشایی لھستان و لیتوڤانی
(1893-1918)
پارتی مٱردم کؽخا سۊسیالیست آلمان
(1898-1915)
پارتی مٱردم کؽخا سۊسیالیست خودسلادار
(1917-1918)
یٱکاگری اْسپارتاکیستیا
(1915-1918)
پارتی کومونیست آلمان
(1919)
هومسریٛا گۊستاڤ لۊبک
شریکیٛا زهشت لئو جۊگیچس
کٱس ۉ کار اْلٛیاس لۊکزامبورگ (بوئٱ)
لاین لوڤن اْشتاین (دا)

روزا لۊکزامبورگلهستانی: Róża Luksemburg) (۱۸۷۰ – ۱۹۱۹) ڤٱز آلیشت کار ۉ رٱدیارکار سۊسیالیست و کومونیست آلمانی لهستانی بی. ڤٱ یٱکؽ د نازارتری آیمؽا سۊسیالیست گات شرۊ بیین سدٱ بیسم بی. ڤٱ یٱکؽ د ٱسلی تری رٱڤٱندؽارؽا پارتی مٱردم کؽخا سۊسیالیست پاتشایی لٛهستان و یٱکاگری اْسپارتاکیستیا (د نوئاتر:پارتی کومونیست آلمان) بی.

د سال ۱۹۱۹ زایشتی دما یاْ شۊرش ناخوش سٱرٱنجوم، ڤٱ ڤ دٱس دۉلٱت آلمان دٱسگیر بی ۉ ڤا رٱدیارکاریٛا ھنی پارتی کومونیست آلمان چی کارل لیبکنشت، تیربارو بی. لۊکزامبورگ ۉ لیبکنشت دۏ تا د نازارتری آیمؽا د لٛا بیشٱرۊنٱ سۊسیالیستیٛا ۉ کومونیستیٛا ھیسن.

آرنڳؽا[آلشتکاری]

چٱن تا د نازاتری کتاویٛا روزا لۊکزامبورگ ڤنونٱن:

سٱرچشمٱ[آلشتکاری]