راساگه یا ولات ترکیه

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
Provinces of Turkey
Türkiye'nin İlleri (Turkish)
Category Unitary state
Location Republic of Turkey
Number 81 Provinces
Populations 74,412 (Bayburt) – 14,377,018 (Istanbul Province)
Areas ۸۵۰ km2 (۳۲۷ sq mi) (Yalova) – ۳۸٬۲۶۰ km2 (۱۴٬۷۷۱ sq mi) (Konya)
Government Provincal government, National government
Subdivisions Ilçe

جم وار ولاتشناسی اول که د سال ۱۹۴۱ د آنکارا انجوم گرت، د آخر وارسی طیلدار خوش ترکیه نه وه هفت راساگه (وه ترکی استامبولی: bölge) ولاتشناسی بخش بنی کرد..[۱]

ویجه گیا[آلشتکاری]

راساگه یا ترکیه ونونن:

راساگه جاگه خصوصیت
راساگه یا ترکیه Turkey- the seven Areas.gif راساگه یا ولاتشناسی وا سیل وه به مشقصات او و هوایی که چی یکن دسه بنی بینه.
راساگه اژه
(ترکی: Ege Bölgesi)
Turkey aegean.jpg راساگه اژه وا انازه ۷۹٫۰۰۰ کلومتر چارگوش پنجمی راساگه گپ د مینجا هفت راساگه ولاتشناسی تورکیا.
راساگه مرمره
(ترکی: Marmara Bölgesi)
Turkey marmara.jpg راساگه مرمره وا انازه ۶۷٫۰۰۰ کلومتر چارگوش کوچکتری ولی پرنفوستری راساگه تورکیا.
راساگه مدیترانه
(ترکی: Akdeniz Bölgesi)
Turkey mediterranean.jpg راساگه مدیترانه ترکیه وا انازه ۱۲۰٫۰۰۰ کلومتر چارگوش د نظر انازه و د نظر نفوس د جاگه چئارم راساگه یا تورکیا.
راساگه آناتولی افتوزنون
(ترکی: Doğu Anadolu Bölgesi)
Turkey eastern anatolia.jpg راساگه آناتولی افتوزنون د نظر انازه گپترین و د لحاظ نفوس د همه راساگه یا کمتره.
راساگه دریا سئ
(ترکی: Karadeniz Bölgesi)
Turkey black sea.jpg راساگه دریا سئ ترکیه ۱۸٬۱ درصد د خاک ترکیه نه د ور میئره. ای راساگه وا انازه ۱۴۱٫۰۰۰ کلومتر چارگوش چئارمین راساگه ولات ترکیه د لحاظ انازأ آ.
راساگه آناتولی هارگه افتوزنون
(ترکی: Güneydoğu Anadolu Bölgesi)
Turkey southeast anatolia.jpg راساگه آناتولی هارگه افتوزنون وا انازه ۷۵٫۰۰۰ دوئمین راساگه ترکیه د لحاظ کوچک بیئن اشماره بوئه .
راساگه آناتولی مینجاون
(ترکی: Iç Anadolu Bölgesi)
Turkey central anatolia.jpg راساگه آناتولی مینجاون وا انازه ۱۵۱٫۰۰۰ دوئمین راساگه گپ ترکیا.

دونسمنیا آماری[آلشتکاری]

راساگه انازه وه کلومتر چارگوش جم بیین نفوس د کلومتر چارگوش نفوس (د سال ۲۰۰۰) رشت نفوس (٪) درصد د خاک ترکیه
ترکیه ۷۸۰٫۰۰۰ ۸۷ ۷۲٫۸۰۳٫۹۲۷ ۱٬۵ ۱۰۰
راساگه اژه ۷۹٫۰۰۰ ۱۱۳ ۸٫۹۳۸٫۷۸۱ ۱٬۶۲۹ ۱۰
راساگه مرمره ۶۷٫۰۰۰ ۲۵۹ ۱۷٫۳۶۵٫۰۲۷ ۲٬۶۶۹ ۸
راساگه مدیترانه ۱۲۰٫۰۰۰ ۷۳ ۸٫۷۰۶٫۰۰۵ ۲٬۱۴۳ ۱۵
راساگه آناتولی افتوزنون ۱۶۳٫۰۰۰ ۳۸ ۶٫۱۳۷٫۴۱۴ ۱٬۳۷۵ ۲۱
راساگه دریا سئ ۱۴۱٫۰۰۰ ۶۰ ۸٫۴۳۹٫۲۱۳ ۰٬۳۶۵ ۱۸
راساگه آناتولی هارگه افتوزنون ۷۵٫۰۰۰ ۸۸ ۶٫۶۰۸٫۶۱۹ ۲٬۴۷۹ ۹
راساگه آناتولی مینجاون ۱۵۱٫۰۰۰ ۷۷ ۱۱٫۶۰۸٫۸۶۸ ۱٬۵۷۸ ۱۹

بخش بنی آستونیا ترکیه د اساس راساگه[آلشتکاری]

راساگه اژه[آلشتکاری]

Turkey aegean region.png

راساگه مرمره[آلشتکاری]

Turkey marmara region.png

راساگه مدیترانه[آلشتکاری]

Turkey mediterranean region.png

راساگه آناتولی افتوزنون[آلشتکاری]

Turkey Eanatolia region.png

راساگه دریا سئ[آلشتکاری]

Turkey black sea region.png

راساگه آناتولی هارگه افتوزنون[آلشتکاری]

Güneydoğu Anadolu.png

راساگه آناتولی مینجاون[آلشتکاری]

Turkey Canatolia region.png

سرچشمأ[آلشتکاری]

  1. ولات گردی ترکیه (وه فارسی). دیئن: نوامر ۲۰۰۹.