راتچابوٙری

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
راتچابوری
ราชบุรี
آستون
Official seal of راتچابوری
نشوݩ
Thailand Ratchaburi locator map.svg
ولات  Thailand
پاتخت شهر راتچابوری
دۉلت
 • فرماندار سوتپ کومون فامون
نوفۊس
 • نوفۊس کول ۸۵۳٬۲۱۷
 • تٱپسن نوفۊس
راساگٱ گاتی گات استاندارد تایلند (یۊ تی‌ سی +۷)
رازینٱ ایزۊ ۳۱۶۶ TH-70

راتچابوری نوم یه گل د آستونیا ولات تایلند ه که مینجاونش شهر راتچابوری یه. ای آستون ها د هشتاد کلومتری بانکونک پاتخت ولات تایلند و ای آستون وا ولات برمه هوم مرزه. مینجاون ای آستون شهر راتچابوریه و هومبراور لوری ای کلیمه بوئه وه ولات پاتشا ای آستون فره قشنه و فره د خوش لر و گلال داره و ولاتگردی د ای آستون فره رواج داره و سی آستون یه گل سرچشمه درآمده.

ولات شناسی[آلشتکاری]

راتچابوری یه گل آستون فره ویرگارمنه و جاگه یا ویرگارمن د ای آستونا فره هئ.راتچابوری هومبراوره وا ولات پاتشا ای آستون ؤرمیئرده د گات شایی واراواتی د ولات تایلند. ای آستون ها د لا گلال مائه کلونگ. ای آستون تقریون 5200 کلومتر چارگوشه. د افتوزنون ای آستون یه گل چمه که ها د لا گلال مائه کلونگ. یه گل د نازارتری جاگه یا ولات گردی د آستون بازار ری اویی دامنوئن سادواکه، افتونشین ای آستون کهساره و رشنه که یا تاناوسری هان د افتونشین ای آستون. د ای که یا فره اشکفت هئ که دشو فره اشکفت تکسته هئ و اوسه دی اشکفتیا فره شوشوکه که وه حال و بار دسه یی و گرویی د اوچه زئشت دارن. اشکفت خائوبین سی ولاتگردیا فره نازاره و نازارتری گلال راساگه افتونشین ای آستون گلال فاچیه. اوسه پارک زایاره یی چالوئم فرا کیات ها د لا چپ بال او گلال فاچی که پارک د سال 2003 زایشتی ره وندیاری بیه ای پارک تقریون 385 کلومتر چارگوشه که د دماتر جاگه نهوکاری پارتی کمونیستی تایلند بیه.

او هوا[آلشتکاری]

جدول هاری مینجاگری گرما سرما هوا آستون راتچابوریه د کل ای آستون هوا گرم و شرجی داره و سی ولاتگری فره نازاره. لا افتونشین ای آستون گرم و شرجیه و لا افتونشین ای آستون سرد و لرداره که بوئه بوئی که ای آستون د ای لحاظ دو فصلیه. د کل آستون راتچابوری هوا نازاری داری و هواش فره پاک و تمیسه و سی زئشت کردن فره خوئه. چوٙأ:Weather box

بهرکنون ولاتی[آلشتکاری]

ای آستون وه ده گل راساگه بهرکاری بوئه که د زون تایلندی وشو موئن آمفوئه، که هر راساگه خوش بوئه وه 104 گل زیر بهرجا که د زون تایلندی وش موئن تامبون.

لوری. آمفوئه تایلندی
1. آمفوئه موئه آنگ راتچابوری อำเภอเมืองราชบุรี
2. آمفوئه چوم بوئنگ อำเภอจอมบึง
3. آمفوئه سوان فوئنگ อำเภอสวนผึ้ง
4. دامنوئن سادواک อำเภอดำเนินสะดวก
5. آمفوئه بان پونگ อำเภอบ้านโป่ง
6. آمفوئه بانگ فائه อำเภอบางแพ
7. آمفوئه فونتارام อำเภอบางแพ
8. آمفوئه کائنگ پاک تو อำเภอปากท่อ
9. آمفوئه وات فلنگ อำเภอวัดเพลง
10. آمفوئه بان خا อำเภอบ้านคา
آمفوئه یا آستون راتچابوری

ولاتگردی[آلشتکاری]

Damnoensaduak97.jpg

ای آستون جاگه فره نازاری سی ولاتگردی داره که بازار شناور سوداک یه گل نازارترینه ونونه. ای بازار نوم دیارکن راتچابوری بیه و راتچابوری وه نوم ای بازار نوم دیار بیه. ای بازار ها د راساگه سوداک. ای بازار جور زئشت خلک ای راساگه و مهم بیین گلال د زئشتشونه نشو میه. ای آستون جاگه یا فره نازاری سی سیل کردن داره و گلالیا ای آستون فره بی دنگن و تاف نمایایی که هان د ای آستون فره نازارن و خلک ای آستون د را نشو دئن رسم و رسوماتشو یه گل کسم ولاتگردی ره وندیاری کردنه که سیشو فره پیل دروس میکه و سیشو یه گل سرچشمه درآمد بیه. ای آستون جاگه ولاتگردی فره یی داره که یه قری دشو د هار میان. پرشتشتگه وات فرا راتان که د یه پرستشتگه دماداره که د زون ولات نشینی دش موئن وات نارا فراتات که ها د لا افتونشین گلال مائه کلونگ ای پرستشتگه د نوم پاگودا یا بودا گرته بیه و سرچشمه نومش د ولات خمر میا، ای پرستشتگه آجرکاری کاری فره نازاری داره و ستینیا بردیش فره ورتیه گرن و سی ولاتگردیا فره جذبه دارن.

سرچشمه[آلشتکاری]

چوٙأ:بخش بنی سیاسی ولات تایلند