راتچابوری

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
راتچابوری
ราชบุรี
آستوݩ
Official seal of راتچابوری
نشوݩ
Thailand Ratchaburi locator map.svg
ڤلات  Thailand
پاتٱخت راتچابوری
دۉلٱت
 • فرموندار سوتپ کومون فامون
نفۊس
 • نفۊس کول ۸۵۳,۲۱۷
 • تٱپسن نفۊس
راساگٱ گاتی گات اْستاندارد تایلٱند (یۊ تی‌ سی +۷)
رازینٱ ایزو ۳۱۶۶ TH-70

راتچابوری نوم یٱکؽ د آستونؽا ڤلات تایلٱند ٱ کاْ پاتٱختش شٱئر راتچابوری ئٱ. اؽ آستون ها د هشتاد کیلۊمتری بانکونک پاتٱخت ڤلات تایلٱند ۉ اؽ آستوݩ ڤا ڤلات برمٱ هوم مٱرزٱ. پاتٱخت اؽ آستوݩ شٱئر راتچابوری ئاْ ۉ هومبٱراڤٱر لٛۏری اؽ کٱلیمٱ مۊئٱ ڤلات پاتشا، اؽ آستوݩ فرٱ قٱشٱنڳٱ ۉ فرٱ جٱنگل ۉ لٛاٛر دارٱ ۉ ڤلاتگردی د اؽ آستوݩ فرٱ رڤاج دارٱ ۉ سرچشمٱ ٱسلی اومۊری اؽ آستونٱ.

ڤلات شناسی[آلشتکاری]

راتچابوری یاٛ آستوݩ فرٱ ڤیرگارمٱنٱ ۉ جاگٱیا ڤیرگٱرمٱن د اؽ آستوݩ فرٱ هؽ. راتچابوری هومبٱراڤٱرٱ ڤا ڤلات پاتشا اؽ آستوݩ ڤاٛرمی یٱردٱ د گات شایی ڤاراڤاتی د ڤلات تایلٱند. اؽ آستوݩ ها د لا گلال مائاْ کلونگ. اؽ آستوݩ نزیک 5200 کیلۊمتر چارسیکٱ. د افتوزنون ای آستون یه گل چمه که ها د لا گلال مائه کلونگ. یٱکؽ د نازارتری جاگٱیا ڤلاتگردی د آستوݩ بازار ری آوی دامنوئن سادوئاکٱ، د ٱفتاونشیݩ اؽ آستوݩ کۏهستانی ئٱ ۉ رشتٱ کۏیا تاناوسری هان د ٱفتاونشیݩ اؽ آستوݩ. د اؽ کۏیا فرٱ اْشکٱفت هؽ ۉ اۊساْ د اؽ اْشکٱفتؽا فرٱ خوفاش هؽ کاْ د هال ۉ بار دٱساٛیی د اۊچاْ زهشت دارن. اْشکٱفت خائوبین سی ڤلاتگردؽا فرٱ نازارٱ ۉ نازارتری گلال راساگٱ ٱفتاونشیݩ اؽ آستوݩ گلال فاچی ئٱ. اۊساْ پارک زایاراٛیی چالوئم فرا کیات ها د لا چپ بال آو گلال فاچی کاْ پارک د سال 2003 زارۊیی رٱڤٱندؽاری بیٱ اؽ پارک نزیک 385 کیلۊمتر چارسیکٱ کاْ د دماتر جاگٱ پارتی کمونیستی تایلٱند بیٱ.

آو هٱڤا[آلشتکاری]

جدڤٱل هاری مؽنجاکاری گرما سرما هٱڤا آستوݩ راتچابوری ئٱ د کول اؽ آستوݩ هٱڤا گٱرم ۉ شرجی دارٱ ۉ سی ڤلاتگردی فرٱ نازارٱ. لا ٱفتاونشیݩ اؽ آستوݩ گرم ۉ شرجی ئٱ ۉ د لات ٱفتاونشیݩ اؽ آستوݩ سرد ۉ جٱنگلی ئٱ کاْ مۊئٱ بۊیی کاْ اؽ آستوݩ د اؽ دیدجا دو فٱسلی ئٱ. د کول آستوݩ راتچابوری هٱڤا نازاری دارٱ ۉ هٱڤاش فرٱ پاک ۉ سی زهشت کردن فرٱ خۊئٱ. چوٙأ:Weather box

بٱئرکرد ڤلاتی[آلشتکاری]

اؽ آستوݩ دٱ تا راساگٱ دیڤونداری دارٱ کاْ د زڤوݩ تایلٱندی ڤشو مۊئٱن آمفوئاْ، کاْ هر راساگٱ خوش مۊئٱ ڤ 104 تا زؽر بٱئرجا کاْ زڤوݩ تایلٱندی ڤش مۊئٱن تامبون.

لٛۏری تایلٛٱندی
1. آمفوئاْ موئاْ آنگ راتچابوری อำเภอเมืองราชบุรี
2. آمفوئاْ چوم بوئنگ อำเภอจอมบึง
3. آمفوئاْ سوئان فوئنگ อำเภอสวนผึ้ง
4. دامنوئن سادوئاک อำเภอดำเนินสะดวก
5. آمفوئاْ بان پونگ อำเภอบ้านโป่ง
6. آمفوئاْ بانگ فائاْ อำเภอบางแพ
7. آمفوئاْ فونتارام อำเภอบางแพ
8. آمفوئاْ کائنگ پاک تو อำเภอปากท่อ
9. آمفوئاْ ڤات فلنگ อำเภอวัดเพลง
10. آمفوئاْ بان خا อำเภอบ้านคา
آمفوئاْ یا آستوݩ راتچابوری

ڤلاتگردی[آلشتکاری]

Damnoensaduak97.jpg

اؽ آستوݩ جاگٱ فرٱ نازاری سی ڤلاتگری دارٱ کاْ بازار شناور سوداک یٱکؽ د ڤنونٱ. اؽ بازار نوم دؽارکوݩ راتچابوری بیٱ ۉ راتچابوری ڤ نوم اؽ بازار نوم دؽار بیٱ. اؽ بازار ها د راساگٱ سوداک. اؽ بازار جۊر زهشت خٱلک اؽ راساگٱ ۉ موهم بیئن گلال د زهشتشوݩ نشوݩ مؽ ئٱ. اؽ آستوݩ جاگٱیا فرٱ نازاری سی ساٛل کردن دارٱ ۉ گلالؽا اؽ آستوݩ فرٱ بؽ دٱنڳن ۉ تاف نمایایی کاْ هان د اؽ آستوݩ فرٱ نازارن ۉ خٱلک اؽ آستوݩ د را نشوݩ دٱئن رسم ۉ رسوماتشوݩ یاٛ کاٛسم ڤلاتگردی رٱڤٱندؽاری کردنٱ کاْ سیشو فرٱ پؽلٛ دۏرس مؽ کٱ ۉ سیشو یاٛ سرچشمٱ درآمد بیٱ. جاگٱیا ڤلاتگردی فرٱیی ها د اؽ آستوݩ کاْ یاٛ قٱری دشو هان د هار: پرشتشتگٱ ڤات فرا راتان کاٛ یاٛ پرستشتگٱ دمادارٱ کاٛ د زڤوݩ ڤلات نشینی دش مۊئٱن ڤات نارا فراتات کاٛ ها د لا ٱفتاونشیݩ گلال مائاٛ کلونگ اؽ پرستشتگٱ د نوم پاگودا یا بۊدا گرتٱ بیٱ ۉ سرچشمٱ نومش د ڤلات خمر مؽا، اؽ پرستشتگٱ آجرکاری کاری فرٱ نازاری دارٱ ۉ ستینؽا بٱردیش فرٱ ڤٱرتیٱ گرن ۉ سی ڤلاتگردؽا فرٱ جٱزٱباْ دارن.

سرچشمٱ[آلشتکاری]