دونسمٱنی اومۊری

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

دونسمٱنی اومۊری یاٛ دونسمٱنی ئٱ کاْ ڤا داٛئن ۉ گرتن ۉ هاست ۉ چنی چیایؽ سر ۉ کار دارٱ.