داکوٙتا ھارگە

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری
State of South Dakota
بئیرأق South Dakota State seal of South Dakota
Flag نئشوٙ
نوم موستأعار: The Mount Rushmore State (official)
شوعار: Under God the people rule
Map of the United States with South Dakota highlighted
زوٙنا جاڤأنە English
نوم خألکمأنی South Dakotan
مینجاڤأن Pierre
گأپتئری شأر Sioux Falls
کألوٙن شأر Sioux Falls metropolitan area
جاگأپی گیرینج17th
جاگأپی کول 77,116 sq mi
(199,729 km2)
پأنا 210 miles (340 km)
دئرازا 380 miles (610 km)
دأرصأد ئو 1.7
پأنا ڤولات شئناسی 42° 29′ N to 45° 56′ N
دئرازا ڤولات شئناسی 96° 26′ W to 104° 03′ W
نوفوٙس گیرنج نوفوٙس46th
نوفوٙس کول 853,175 (2014 est)
 • تأپئستئ یی نوفوٙس 11.06/sq mi  (4.27/km2)
گیرینج تأپئستئ یی نوفوٙس46th
بئلأنگی
بأرزتئری جا Harney Peak
7,244 ft (2208 m)
میوٙنە 2,200 ft  (670 m)
پأستئری جا Big Stone Lake on Minnesota border
968 ft (295 m)
دئما ڤولاتچە بییئن Dakota Territory
ھومدئل بییئن ڤا یأکاگئری November 2, 1889 (40th)
فأرموٙندار Dennis Daugaard (R)
جانئشین فأرموٙندار Matt Michels (R)
قوڤە موقأنأنە South Dakota Legislature
 • مأجلئس عالی Senate
 • مأجلئس ھاری House of Representatives
سئناتوریا John Thune (R)
Mike Rounds (R)
مأجلئس نأمایأنە یا ئمریکا Kristi Noem (R) (list)
راساگە گاتیs  
 • eastern half Central: UTC -6/-5
 • western half Mountain: UTC -7/-6
رازینە ئیزو 3166 US-SD
کوچئک بییە نوم SD,
دیارگە www.sd.gov

داکوٙتا ھارگە یئ گئل د ڤولاتچە یا ئمریکا ە کئ ھا د شومال ئی ڤولات و مینجاڤأن ئی ڤولاتچە شأر پییئرە.

سأرچئشمە[ڤیرایئشت]