دأسە:لهستان

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری
Categories: Lehīstan لهستان
Flag of Poland.svg

ای ولات ها د افتوزنون هوم بست اوروپا و خلکش وه زون لهستانی قسه می کن


ای دٱسٱ د راستٱکی د ڤٱرگرتٱ هیچ بٱلگٱ یا ڤارسگٱری نی