دأسە:افغانستان

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

زيردأسە یا

ای دٱسٱ فٱقٱت زیر دٱسٱ یا دئماگر هان دش.ای دٱسٱ زیردٱسٱ ٱ , ڤ دٱر د ۱ کول.

بٱلگٱیا مین دٱسٱ "افغانستان"

۲ بٱلگٱیا هین د ای دٱسٱ، ڤ دٱر د ۲ کول.