خألک آماردیا

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

آمارد، اَمراد، آمار یا موردیازوٙن سوکایی: آمارد، Amard؛ د زوٙن پألأڤی: آمویی، Amui) یئ گئل لون سوکایی بیینە کئ د راساگە تأبأرئسوٙ زئشت داشدئنە. د کئتۉ گیلان (سال ۱۳۸۰) لون آمارد ئوٙمائە کئ یئ گئل لون جئگا بیینە. گاسی تات و دئیلأمیا و آموٙیی یا د ریشە ڤئنوٙ بیینە. آماردیا یئ گئل لون قۉئین و جأنگئروٙ بیینە و راساگە ئیسئنی آمول پأتأخت ڤئنوٙ بییە و نوم خوشوٙنە نیانە ری ئی راساگە شأر آمول. آمول دئماتئری کئ د نیسئسە یا میخی شأرآڤیشتئ یی آشوٙری ئوٙماە ڤا شأر ئیسئنی آمول فئرە فأرخ داشدە. مازأندأران نە آلئشت بییە نوم آمارد دوٙنئسئنە و ئوٙسئ دئماتئری کألیمە «آماردیا» سی گوتە کاری بیشتئر آمولد، آمورد و «آمل» بییە.[۱]

دئماتئری[آلشتکاری]

Gold cup kalardasht.jpg

گوتە یا ڤیرگار شئناسیا[آلشتکاری]

ئوسدوٙرە یا ئیرانی[آلشتکاری]

سأرچئشمە[آلشتکاری]