حماس

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
حماس
رٱڤٱندیار شئیخ احمد یاسین، عبدالعزیز رئنتیسی، محمود الزھار و 4 تا آئم ھأنی.
سأردیڤوٙنکار سیاسی خالد مشعل
یاریکار سأردیڤوٙنکار سیاسی موسی ابو مرزوق و خالد مشعل
رٱڤٱندیاری بیٱ د 1987 (1987)
رٱڤٱندیاری دئمایی بئراری موسألموٙنیا
نڤیسگٱ یا
ڤیر و باڤٱرکو ڤیرا زایارە یی فئلئسطینی
ڤیرا زایارە یی ئسلامی
مٱسٱڤ ئسلام (خوصوٙصأند مأصأڤ سونی)
ڤابستاٛیی مین زایارٱیی دأس بئراری ئسلامی
ساڤار قانوٙندیاری
۷۴ / ۱۳۲
Party flag
Flag of Hamas.svg
دیارگٱ
hamas.ps/en

الحرکە المقاومە الاسلامی ڤا نوم کوچئک حماس یئ گئل ساموٙنگە ڤیرا ئسلامی سیاسی و جانیاری فئلئسطینی یە. ئی ساموٙنگە د سال ۱۹۸۷ ڤا رأدیارکونی عبدالعزیز رنتیسی و شئیخ احمد یاسین ڤا داسوٙن لئشک فئلئسطینی جومئشت اخوان‌ المسلمین رأڤأندیاری بییە و دالئش یە بییە کئ ھأمە حاک فئلئسطین آزاد با.


سأرچئشمە[آلشتکاری]