جین ایر

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جاٛین ایر
The title page to the original publication of Jane Eyre, including Brontë's pseudonym "Currer Bell".
Title page of the first Jane Eyre edition
سریٱک کو شارلوت برونتٱ
ڤلات پاتشایی یٱکاگرتٱ گٱپ بریتانیا ۉ ایرلٱند
زڤوݩ اْنڳلٛیسی
جانر گٱپ مٱتٱل
Victorian literature
Set in اْنڳلسوݩ شمالی, early 19th century[a]
درتیج کار Smith, Elder & Co.
ڤیرگار درتیج بیئن
16 October 1847 (1847-10-16)
جۊر ڤارسگٱر Print
او سی اْل سی 3163777
823.8
دماگر Shirley
نیسئسە جاٛین ایر at Wikisource


جاٛین ایراْنڳلٛیسی: Jane Eyre) نومدؽارتریݩ گٱپ مٱتٱل شارلوت برونتٱ خوؤٱر اْمیلٛی برونتٱ (نڤیسیار بلنڳیا بایگیر) ۉ آنا برونتٱ (کاْ ڤ خوؤٱرؽا برونتٱ هٱم نومدؽار هؽسن) ٱ، کاْ د سال ۱۸۴۷ پلا بی. ڤ ٱساس اؽ کتاو فیلٛمؽا جۊرڤاجۊرؽ هٱم دۏرس بیٱ.


سرچشمٱ[آلشتکاری]