جٱنگٱل داری

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
کار جٱنگٱلل داری د اوتریش

جٱنگلٱل داری ڤ هونٱر ۉ دونسمٱنی مودیریٱت جٱنگٱل، کاشتن دار جٱنگلی ۉ مۉردؽا تر مٱبۊت ڤ سرچشمٱیا تبیعی ئٱ. هدٱف د جٱنگٱل داری ڤ کارگرتن سرچشمٱیا زهشت موهیتی جٱنگٱل ڤ پایٱ کارؽا سازگار ڤا موهیت زهشت ئٱ.

سرچشمٱ[آلشتکاری]